Acum citesti
Ce poți face dacă ți-a fost furată bicicleta și vândută unei alte persoane

„Piața” bicicletelor furate din România e o realitate perenă și, chiar dacă Occidentul se consideră primara sursă de bunuri, nici „recolta” autohtonă nu e neglijabilă. Unii mai norocoși ajung să își recupereze prejudiciul, pe când alții descoperă că vehiculul lor cu două roți se află în posesia altcuiva, după ce a fost vândut de către infractor. Tocmai de aceea am apelat din nou la partenerii noștri de la Societate Civilă de Avocaţi Cărăbaș, Lungu pentru a ne explica ce se poate face legal pentru a-ți recupera bicicleta în caz că aceasta a fost revândută.

hot_bici

Premisa de la care se porneşte este aceea că între un cumpărător şi un vânzătorul neproprietar a fost încheiat un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect proprietatea unei biciclete. Având în vedere că bicicletele, ca bunuri mobile, nu sunt supuse niciunui sistem de publicitate (precum Cartea Funciară pentru bunurile imobile) şi ţinând cont de principiul libertăţii de formă ce guvernează contractele civile (Art. 1178 Cod Civil), contractul de vânzare-cumpărare va lua naştere în mod valabil prin simplul acord de voinţe al celor două părţi. Astfel, neîndeplinirea cerinţei de formă (existenţa fizică a unui contract de  vânzare) în domeniul contractelor de vânzare nu va afecta valabilitatea operaţiunii, aspect subliniat şi la nivel doctrinar, remarcându-se pertinent că, potrivit Art. 1674 Cod Civil, transmiterea proprietăţii are loc “de drept”, “din momentul încheierii contractului, chiar dacă bunul nu a fost predat ori preţul nu a fost plătit încă.

Dreptul de proprietate este un drept perpetuu care nu se stinge prin simplul neuz al atributelor ce îl compun, atributul de dispoziţie şi cel de folosinţă. Aşadar, adevăratul proprietar nu şi-a pierdut dreptul său prin deposedarea ilegitimă cauzată de vânzătorul neproprietar sau prin simpla pierde a bunului, putând revendica bunul său în mâinile oricui s-ar afla, prin apelul la acţiunea în revendicare. Însă aceasta nu înseamnă că dobânditorului ulterior al bunului nu îi este recunoscut niciun drept asupra bunului. Cumpărătorul ar avea posibilitatea ca, recurgând la posesia de bună-credinţă, ca mod de dobândire a proprietăţii asupra bunurilor mobile (astfel cum prevede Art. 937 din Codul Civil), să paralizeze o acţiunea în revendicare a proprietarului bicicletei. În acest sens, trebuie menţionat ca timp de trei ani de la deposedare, adevăratul proprietar poate uza de acţiunea în revendicare pentru a reintra în proprietatea bunului aflat la posesorul de bună-credinţă. În condiţiile în care acest termen se împlineşte fără ca proprietarul să fi exercitat acţiunea, acesta este decăzut din dreptul de a mai introduce o astfel de acţiune, iar cumpărătorul poate fi considerat proprietar. Întrucât Codul civil califică termenul de trei ani din speţă ca fiind unul de decădere, acesta, în principiu, nu este susceptibil de suspendare. Potrivit art. 2548 alin. (2) din Codul civil singura circumstanţă care justifică suspendarea unui termen de decădere este reprezentată de o forţă majoră. Acelaşi act normativ, defineşte, la art. 1351 alin. (2), forţa majoră ca fiind orice eveniment extern (care nu depinde de părţile implicate, nu poate fi influenţat de acestea), imprevizibil, absolut invincibil (producerea sa nu poate fi împiedicată în vreun fel) şi inevitabil.

În ipoteza în care proprietarul va uza de acţiunea în revendicare, reintrând în posesia bicicletei, cumpărătorul se poate îndrepta împotriva vânzătorului neproprietar pe temeiul răspunderii civile contractuale (Art. 1350 Cod civil), ca urmare a neexecutării obligaţiilor asumate. Totodată, luând în calcul contractul de vânzare existent, este incidentă şi obligaţia vânzătorului de a-l garanta pe cumpărător împotriva evicţiunii, obligaţie care potrivit Codului Civil ia naştere “de drept” (Art. 1695 Cod civil). Evicţiunea reprezintă pierderea proprietăţii lucrului sau tulburarea cumpărătorului în exercitarea prerogativelor de proprietar. Este evident că în ipoteza revendicării bicicletei de către adevăratul proprietar, cumpărătorul va fi deranjat în exercitarea stăpânirii asupra acesteia, însă prejudiciul suferit de către acesta din urmă, în ipoteza evingerii sale, va fi reparat de către ”vânzătorul” neproprietar. Cu toate acestea, cumpărătorul de bună-credinţă va avea la îndemână şi în ipoteza revendicării bicicletei de către adevăratul proprietar, încă un drept recunoscut de lege, în anumite condiţii speciale. Astfel, conform, art. 937 alin. (3) din Codul civil, dacă bunul mobil a fost achiziţionat dintr-un loc în care se vând în mod obişnuit bunuri pentru cel în discuţie sau de la o persoană care vinde în mod frecvent astfel de bunuri, chiar şi în eventualitatea admiterii acţiunii în revendicare, cumpărătorul de bună-credinţă va putea reţine bunul până la indemnizarea sa integrală pentru preţul plătit vânzătorului. Textul nu face vreo diferenţiere, deci compensarea acestuia poate fi realizată fie de ”vânzătorul” neproprietar, fie de adevăratul proprietar. Însă, pentru a beneficia de un asemenea beneficiu legal, cumpărătorul de bună-credinţă va trebui să dovedească îndeplinirea acestor condiţii suplimentare (achiziţionarea bunului dintr-un astfel de loc sau de la o astfel de persoană), precum şi preţul plătit.

După cum se poate remarca, toate cele prezentate mai sus au avut în vedere existenţa unui cumpărător de bună-credinţă. În ceea ce priveşte dobândirea bunurilor mobile prin posesie de bună-credinţă, art. 938 alin. (1) din Codul civil defineşte posesorul de bună-credinţă ca fiind aceea persoană „…care nu cunoştea şi nici nu trebuia, după împrejurări, să cunoască lipsa calităţii de proprietar a înstrăinătorului.” Prin urmare, dacă au existat circumstanţe cunoscute de către cumpărător şi din care rezultă că ”vânzătorul” nu este proprietarul bunului (spre exemplu, alt nume sau alte date de identificare inscripţionate pe bicicletă decât cel/cele ale ”vânzătorului” coroborat cu imposibilitatea acestuia din urmă de a prezenta acte de provenienţă – factură, chitanţă), acesta nu va fi considerat ca fiind de bună-credinţă. Importat de menţionat este faptul că, potrivit art. 14 alin. (2) din Codul civil, buna-credinţă se prezumă până la proba contrară. În consecinţă, cel care reclamă reaua-credinţă a cumpărătorului va trebui să o dovedească, în speţă proprietarul adevărat.

Un alt aspect important este reprezentat de faptul că art. 938 alin. (2) din Codul civil impune ca buna-credinţă a cumpărătorului să existe la data intrării în posesia efectivă a bunului. Astfel, cumpărătorul nu trebuie să fie de bună-credinţă doar la momentul încheierii contractului de vânzare, ci şi la data intrării în posesie. Spre exemplu, în situaţia în care bicicleta a fost achiziţionată de pe un website cu anunţuri de vânzare şi a fost livrată cumpărătorului, acesta nu va fi considerat de bună-credinţă dacă se dovedeşte că la momentul receptării bunului a constatat existenţa vreunor împrejurări care indică lipsa calităţii de proprietar a înstrăinătorului.

În toate situaţiile în care se va dovedi că nu este de bună-credinţă cumpărătorul, acesta nu va putea opune adevăratului proprietar beneficiile care îi sunt recunoscute de lege, conform menţiunilor din partea introductivă. În egală măsură, proprietarul de drept nu va fi ţinut să revendice bunul doar în termenul limită de trei ani indicat anterior. Cu toate acestea, chiar dacă cumpărătorul va fi de rea-credinţă, pasivitatea adevăratului proprietar nu va rămâne nesancţionată, cel dintâi putând dobândi proprietatea bunului nerevendicat după împlinirea unui termen de 10 ani de la intrarea în posesie (art. 939 din Codul civil).

Foarte important este și apelul la 112 pentru a semnala dispariția bicicletei sau identificarea acesteia în posesia altei persoane!

Concluzionând, se poate afirma că dispoziţiile legale indicate anterior par a fi mai favorabile cumpărătorului, în ipoteza în care acesta este de bună-credinţă. Sarcina adevăratului proprietar este mai dificilă întrucât acesta este ţinut să acţioneze într-un anumit termen, să dovedească temeinicia pretenţiilor sale şi chiar să despăgubească cumpărătorul de bună-credinţă dacă doreşte restituirea rapidă a bunului său. Nici în ipoteza în care cumpărătorul ar fi de rea-credinţă, adevăratul proprietar nu are o sarcină mai uşoară, el fiind ţinut să dovedească inexistenţa bunei-credinţe a cumpărătorului.

Lungu_Carabas_Logo

CĂRĂBAȘ, LUNGU – Societate Civilă de Avocați” este o societate de avocatură lansată de curând în Cluj-Napoca. Deși societatea este nouă pe piața avocaturii, aceasta se bucură de încrederea unor clienți de renume, atât din mediul de afaceri local, cât și din rândul investitorilor străini. Cuvintele cheie ale echipei sunt determinare, performanță și rezultate, convingeri care o ghidează într-un parteneriat de succes pe care îl semnează cu fiecare client. Calitatea serviciilor profesionale recomandă societatea nu doar în Cluj-Napoca, ci și în alte orase din țară și străinătate ca un partener de încredere, care colaborează cu experți din domenii adiacente, pentru a găsi cea mai bună soluție pentru satisfacerea nevoilor și exigențelor clienților. În portofoliul societății se numără atât companii cu capital străin, societăți autohtone, organizații non-profit, cât și persoane fizice, care beneficiază de consultanță, asistență și reprezentare juridică la cele mai ridicate standarde, activitate ce acoperă o sferă largă de ramuri ale dreptului pozitiv.

Vezi Comentarii (25)
 • Ce faci ? Intri pe OLX, pe Tocmai si neaprat DirtyBike si cumperi si tu o bicicleta ieftina de la baieti. Asa face toata lumea ca asa e frumos si romaneste. Hotii isi fac treaba la drumul mare, cumparatorii se fac ca nu vad ca sunt furate si toata lumea merge inainte sub pretextul „n-am bani de una noua”. Nu ai bani, nu-ti lua. O situatie care reflecta stare noastra ca natiune. Suntem furati, furam si noi, fura fiecare ce poate si pe cine poate.

  • Nu da vina pe o natie intreaga! Impaca-te cu ideea ca se fura peste tot, nu numai la noi!
   Eu momentan locuiesc in Manchester si se fura biciclete in draci, in toata tara. Am avut o bicicleta furata si una vandalizata (am avut lacat mai bun a 2-a oara) in 3 ani petrecuti aici. Eu as spune ca la acest capitol, bicicleta ta este mult mai in siguranta in Romania decat in multe alte tari pentru ca spre deosebire de hotii nostri, hotii din occident sunt mult mai specializati si organizati!

 • bai du-te, „nu ai bani, nu-ti lua” ? sa mentinem ciclismul, fie el si pe biciclete bune, numai pentru aia de isi permit sa dea 20+ pentru o bicicleta noua, dar slaba in dotari. Ti-a fost furata? cred ca erai constient cand ai lasat-o ca e o posibilitate, furtul se intampla si cu si fara remarcile tale de doi lei. Daca iti permiti lejer una noua si buna cred ca iti mai poti lua una. Sigur din comentariul tau nu reiese vina cumparatorului? Atata timp cat se posteaza bunuri spre vanzare ma doare la banana de provenienta lor, si mie mi-au fost furate lucruri si n-am plans pe forumuri ca o fata ce esti.

  • Exact ce zicea mai devreme Cristian: se gasesc usor scuze de a cumpara lucruri furate…majoritaru asa face (mai bine zis pulimea)…

 • Exact ce vorbeam. Totul e la vedere, nu deranjeaza pe nimeni si sub motivul pueril ” n-avem bani ” ne motivam cumpararea bunurilor furate. Tine de moralitatea si buna crestere a fiecaruia. Te doare la banana zici ? Bravo. Un roman adevarat.

 • in tara asta se incurajeaza furtul …ce mai ….nu I ca si in occident unde i pedepsit mai tare cumparatorul de bunuri furate decat hotul

 • XTR 1 daca cumparatorul cumpara o bicicleta furata si el nu stie dc sa fie pedepsit pt ca nu are bani de una noua nu mi se pare normal . Eu asi spune ca sa fie pedepsit hotul . Iar cand cumperi o bicicleta ceri acte daca nu are acte faci un act de vanzare cumparare .

 • presupun ca ai ceva frustrari adunate. Umf4 a zis bine, sa fie pedepsit hotul, ca de aia ii spune hot. Nu te mai agita atata. Daca mergi pe mentalitatea cine nu are de bicicleta noua sa-si cumpere, si ca in occident e altfel, atunci cine nu e multumit de ce nu se muta in occident? nu iti convine sa te muti in occident doar din pricina mentalitatii unora ca mine? foarte bine atunci afla ca esti in minoritate, fie ea cea dreapta sau nu. Nici mie nu-mi convine a nu mai cumpara lucruri de pe internet doar pentru ca nu iti place tie sa iti fie furate chestii. Ai grija de bunul personal, stii ca esti in romania, fii un cetatean model si raporteaza furturile la politie, fii frustrat ca nu o sa se rezolve nimic, dar peste toate fii realist. Nu e vorba numai de Romania, de vest, hotii sunt peste tot si frustrarea ta virtuala nu rezolva mare lucru. Sper ca nu crezi ca ti-am raspuns la comentarii doar ca sa ma aflu in treaba, te inteleg si mi se pare normal ca la randul tau sa fii realist si sa intelegi cum se deruleaza de fapt lucrurile in jurul tau si ca asta a ajuns sa fie normalul. Sanatate.

 • @Adi. Nu stiu de unde ai tras tu concluzia ca mi s-a furat ceva vreodata. Aberezi niste inertii. Eu nu ma complac cu expresii :
  ” Esti in Romania ” ” Adapteaza-te” „Fi mai realist” ” Hotii sunt peste tot „. Hoti existasi vor fi atata timp cat exista personaje ca tine care reprezinta piata de desfacere. Copilul tau daca exista sau o sa-l ai vreodata o sa invete acelasi lucru si asa mai departe. Si iti adresez acelasi indemn: Fi un cetatean model si nu mai cumpara bunuri furate sau dubioase posibil furate. Normalul este dat de educatie, bun simt. Nu imi spune mie sa iau de normal proasta crestere si lipsa de educatie.

 • Eu cred ca de la furt, la talharie, nu-i decat un pas. Un pic de curaj trebuie.
  Daca nu este pedepsit in nici un fel furtul, s-ar putea ca maine poimaine sa te opreasca in drumul tau niste baieti care au pus ochii pe bicla ta cea smechera si vor sa „dea si ei o tura”.
  S-ar putea sa ai nevoie si de alte calitati fizice pe langa cele de bun „catarator” sau „picioare de fier”, pentru ca traim in tara lui ma doare in p., iar Politia Romana nu va face nimic.
  Gandeste-te la asta cand vrei sa cumperi o bicla la pret „bun”, sau de provenienta dubioasa !

 • Sunt de aceeasi parere cu Cristian si Vlad Stefan. Au pus punctul pe „i”!
  @Adi: Da-ti doua palme si revino-ti! Fiecare trebuie sa se intinda cat il tine plapuma! Nu toata luma trebuie sa aiba vila si BMW la poarta (valabil si in cazul bicicletelor). Daca doresti ceva mai bun, pune mana si munceste mai mult sa-ti permiti. Nu cumpara la 2 lei munca altuia! Daca incurajezi furtul si cersetoria (nemunca) se va ajunge ca in scurt timp sa-ti dea si tie unul mai smecher in cap.

 • @adi – Esti o scursura de roman. Ca tine din pacate sunt multi si adevarata problema este ca probabil vei face si copii. Si eu sunt roman si nu prea gasesc o alta expresie care sa scoata in evidenta cat de josnici sunt oamenii ca tine, motiv pt care o sa repet – esti o scursura de roman!

 • Ok, atunci toți cei care comentați de prețul bicicletelor vă rog să numai cumpărați nimic second-hand, asa poate fi vorba de laptopuri, telefoane, televizoare etc etc etc. Sunt de bună credință, dau bani pentru ceea ce cumpăr și întotdeauna închei contract de mana cu copie după buletinul vânzătorului. Orice problema as abea cu ea ma pot îndrepta legal asupra vânzătorului.

 • 1. Daca nu ai bani de bicicleta buna , vb. lui Ionut pune pana la munca prietenas si o sa ai.. ca fara munca fara sa prestam ajungem sa fim noi hotii si talharii …
  2. Gresesc si persoanele care cumpara fara acte …. pentru ca hotul nu ar mai „produce” bani daca nu ar exista oameni care sa plateasca obiecte furate.
  Sper ca nu am deranjat pe nimeni dar asta este parerea mea

 • Razvan tu esti o scursura frustrata fara social life care nu imi dau seama de ce citesti forumuri pt biciclisti cand tu inca te joci cu papusile(off topic ca si comentariul lui). De asemenea as vrea sa va intreb stimabili participanti la discutie (cei cu ceva bani mai ales) daca nu cumva la cativa ani nu simt nevoia sa va schimbati vechea bicicleta.Daca da,vreau sa stiu ce faceti cu cea veche…sau mai degraba va zic eu : O VINDETI (ca atare sau pe piese) pentru ca va ocupa spatiul .Si e o vorba „romaneasca” foarte inteleapta : e pacat de ea sa stea degeaba. Si comentarii de genul nu ai bani nu iti cumperi cred ca sunt facute de oameni care habar n-au ce inseamna sa ai o bicicleta. Desi s-a ajuns la preturi exorbitante pt o bicicleta profesionala(cateva mii bune de euro),totusi este un vehicul simplu inca folosit de multi oameni pentru a face naveta de acasa la serviciu.Spune-i asta unui om cu un salariu de 800 de lei pe luna sa vedem ce se intampla.

 • Ideea articolului este buna, doar ca prea multi termeni in limbaj de avocat, din care n-am inteles nimic. Face cineva un rezumat pe intelesul nostru sau divagam aiurea ?

  • +1

   Totusi vad ca majoritatea nu au aceasta problema. Stima lor ca au inteles limbajul avocaticesc.
   (stiu, stiu… n-au inteles nici ei nimic, nici nu i-a interesat ce scrie, fiind romani erau mai interesati sa se scuipe intre ei)

 • Catre „Gogu Martalogu”:

  Gogule,..

  Vinzi SH si ii dai si actele originale (Faci o copie la ele,etc.) cumparatorului ca ala sa cumpere cu buna-credinta bunul tau.
  Si incheiati intre voi un act de vanzare-cumparare (scris).
  Metode legale sunt.

 • Incredibil cati romani cumsecade exista pe aici.
  Dar mi-a placut „ala” cu „daca nu ai bani, nu cumpara sh”. Ba, esti nebun?! Cine ma opreste sa cumpar sh? Cine imi impune sa cumpar de nou? Ce ar trebui sa facem cu obiectele care nu ne mai plac / convin? Ce mentalitate de 2 lei. Uitati in ce tara traim si ce salarii au majoritatea fintre noi. Aveti aceeasi mentalitate ca guvernantilor care sar din masina in masina si vor sa puna impozit pe masinile vechi, pentru ca romanii abia si-au permis sa isi cumpere una pentru ca au nevoie.

 • stangi bani si pana la urma iti iei o bicicleta noua….wooou ce bucurie ….o gramada de bani si piese de tot rahatu…dai 6000 de lei pe o bicicleta ca de vrei sa iei ceva mai bun si iti pun pedale de 20 de lei….mai bine urmaresti in targ si la pret juma iei ceva cu piese peste medie.pa

 • cristi esti penibil, poti sa iti faci bicicleta pe piese si nu treci de 7000 de lei, ful carbon aero, pipa ,tija ,sa roti al 35mm si ultegra sub 7 k totul nou, dar daca esti prost si nu te duce mintea… cauti piesele reduceri 3 luni si iti faci 1 buna.Evident strangi bani la fel cateva luni si pe urma ii rensponsabilitatea ta sa nu iti fie furata.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicata.

one × 1 =