Acum citesti
Proceduri de obținere a despăgubirilor pentru bicicliștii implicați în accidente rutiere

În articolul anterior am prezentat câteva condiţii generale şi de fond aplicabile în caz de producere a unei pagube în urma unui accident. În cele ce urmează vom prezenta unele reguli/sfaturi procedurale, în baza cărora se vor putea obţine despăgubiri pentru prejudiciul creat, precum şi câteva recomandări de prudenţă aplicabile imediat după producerea accidentului. În situaţia în care au rezultat leziuni/vătămări corporale sau a existat o uşoară lovitură asupra corpului, indiferent de gravitatea accidentului, este foarte important să se realizeze un consult medical specializat. Doar aşa se poate constata amploarea adevărată a leziunilor suferite, precum şi implicaţiile avute asupra stării de sănătate.

eveniment1

1. Pentru început o să avem în vedere o ipoteză fără implicaţii foarte serioase. Spre exemplu, un automobilist neatent loveşte un biciclist care circula regulamentar. În urma impactului nu au rezultat vătămări corporale, ci au rezultat doar daune materiale (de pildă, doar bicicleta a fost avariată). Ca şi recomandări generale de prudenţă pot fi menţionate:

 1. semnalizarea accidentului astfel încât să fie atenţionaţi ceilalţi participanţi la trafic;
 2. conservarea urmelor de la locul accidentului, în special dacă dinamica accidentului a fost una complexă (au fost implicate mai multe autovehicule, în zona respectivă sunt aplicabile mai multe reguli de circulaţie rutieră, a existat o culpă concurentă a celor implicaţi etc.);
 3. în situaţia în care dinamica accidentului a fost una simplă se poate proceda la deplasarea vehiculelor implicate în accident în afara zonei circulate astfel încât să nu fie perturbat traficul rutier;
 4. concomitent sau ulterior, se poate proceda la sesizarea poliţiei prin anunţarea accidentului la numărul unic de urgenţă 112. Este recomandat să fie sesizate organele de poliţie întrucât cele constatate la locul accidentului vor fi consemnate într-un proces-verbal, act care va fi folositor ulterior pentru obţinerea despăgubirilor.

2. În ipoteza în care au existat şi leziuni sau vătămări corporale, indiferent de gravitatea lor, se impun unele precizări şi completări faţă de regulile detaliate mai sus. Astfel:

 1. devine obligatorie sesizarea organelor de poliţie, precum şi a echipajelor medicale;
 2. este interzis ca oricare dintre conducătorii vehiculelor implicate în accident să părăsească locul accidentului fără acordul organelor de poliţie; în caz contrar se săvârşeşte infracţiunea  de părăsire a locului accidentului prevăzută şi sancţionată de art. 338 alin. (1) din Noul Codul penal. Părăsirea locului accidentului nu constituie infracţiune când:
  1. au rezultat doar pagube materiale
  2. în lipsă de alte mijloace de transport, conducătorul vehiculului transportă persoanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară, iar ulterior revine imediat la locul accidentului
  3. victima părăseşte locul faptei.
 3. este interzis a se aduce orice modificări asupra locului de producere a accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie; în caz contrar, se săvârşeşte infracţiunea de modificare sau ştergere a urmelor accidentului prevăzută şi sancţionată de art. 338 alin. (2) din Noul Codul penal;
 4. este recomandată verificarea stării de sănătate a victimelor şi acordarea primului ajutor în limita posibilităţilor şi a cunoştinţelor.

 

3. Ulterior producerii accidentului se pot identifica cu titlu general următoarele situaţii, în funcţie de care se diferenţiază procedura de obţinere a despăgubirilor. Criteriul principal avut în vedere este existenţa sau nu a unei asigurări de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.

A. Există doar daune materiale şi conducătorul autoturismului posedă o asigurare valabilă de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.

 1. în cazul în care există un acord cu privire la vinovăţia automobilistului în producerea accidentului se poate încheia o constatare amiabilă în care se consemnează cele întâmplate (localizare, direcţie de mers, identitatea celor implicaţi, pagubele produse etc.). Pe baza acestui document vă puteţi adresa societăţii de asigurare la care cel vinovat a încheiat poliţa RCA. În măsura în care apar neînţelegeri cu privire la compensarea daunelor produse sau dacă asiguratorul pur şi simplu refuză acordarea lor este necesară intervenţia instanţei pentru soluţionarea conflictului ivit. Trebuie menţionat că anterior introducerii cererii de chemare în judecată este necesar ca părţile să participe la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii. În aceste condiţii, se va dovedi util un proces verbal de constatare a accidentului întocmit de către organele de poliţie, acesta fiind folositor pentru probarea pretenţiilor deduse judecăţii. Tocmai pentru a rezolva cu uşurinţă astfel de litigii este recomandată sesizarea organelor de poliţie cu privire la producerea accidentului.
 2. în situaţia în care automobilistul neagă vinovăţia sa în producerea accidentului va fi necesară sesizarea organelor de poliţie, în termen de 24 de ore de la survenirea evenimentului, în vederea întocmirii unor acte de constatare. Astfel se va întocmi un proces verbal de constatare pe baza căruia vă puteţi adresa asiguratorului. Şi în această situaţie este posibil să fie necesară intervenţia instanţei în cazul în care există neînţelegeri între persoana păgubită şi asigurator. De asemenea, este posibil ca automobilistul să formuleze o plângere contravenţională împotriva procesului verbal întocmit de către organele de poliţie caz în care societatea de asigurări este în drept să suspende procedura de acordare a despăgubirilor până la soluţionarea definitivă a respectivei cauze.

Potrivit normelor aplicabile în domeniul asigurărilor de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, despăgubirea se plăteşte de către asigurător în maximum 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii şi cuantificării daunei, solicitat în scris de către asigurător, sau de la data la care asigurătorul a primit o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească.

 

B. Pe lângă pagube materiale au fost aduse şi atingeri integrităţii corporale şi/sau sănătăţii biciclistului, iar automobilistul vinovat posedă o asigurare valabilă de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.

 1. în toate aceste cazuri sesizarea organelor de poliţie va fi obligatorie şi în consecinţă mereu se va întocmi un proces verbal de constatare a accidentului;
 2. în măsura în care atingerile aduse integrităţii corporale şi/sau sănătăţii victimei sunt de o anumită gravitate (mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale, a rezultat o infirmitate etc.) vor exista şi implicaţii penale, conducătorul auto săvârşind infracţiunea de vătămare corporală din culpă;
 3. În situaţia în care sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală din culpă (art. 196 din Noul Cod penal), cel vinovat va fi tras la răspundere doar în măsura în care se va depune o plângere penală prealabilă. Potrivit art. 296 din Noul Cod de procedură penală aceasta trebuie formulată în termen de 3 luni din ziua în care s-a aflat despre săvârşirea faptei. În exemplul dat, acest termen va curge de la momentul producerii accidentului.
 4. Plângerea prealabilă poate fi introdusă fie la organul de cercetare penală, fie la procurorul care supraveghează activitatea acestuia. Chiar dacă este greşit îndreptată ea va fi transmisă pe cale administrativă la organul competent. Formularea unei plângeri prealabile prezintă următoarele avantaje:
  • Întreaga procedură de tragere la răspundere se va realiza de către organele de anchetă penală;
  • Nu presupune achitarea de taxe judiciare nici în etapa de urmărire penală şi nici în faza de judecată;
  • Despăgubirile se vor acorda prin hotărâre judecătorească şi vor trebui să fie achitate tot de către asigurator;
  • Este posibilă retragerea plângerii prealabile în măsura în care s-a putut ajunge la o înţelegere cu cel vinovat;
  • Lipsa participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii nu afectează în niciun fel procedura, spre deosebire de ipotezele prezentate mai sus, când lipsa efectuării ei atrage inadmisibilitatea cererii de chemare în judecată.

 

C. Există doar daune materiale şi conducătorul autoturismului nu deţine o asigurare valabilă de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.

 • În această situaţie răspunderea asiguratorului este exclusă total, iar toate procedurile menţionate la pct. A se vor desfăşura doar în contradictoriu cu cel care a cauzat daunele. Astfel sunt posibile următoarele ipoteze:
  • Se poate ajunge la o înţelegere cu cel vinovat în baza căreia se vor acoperi prejudiciile. În măsura în care daunele nu sunt acoperite de îndată, este recomandat a se încheia o convenţie scrisă prin care să se detalieze modul în care părţile au înţeles să fie reparat prejudiciul material şi moral.
  • În situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere amiabilă va fi necesară intervenţia instanţei. Şi în acest caz este nevoie ca, anterior sesizării instanţei, părţile să participe la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii. Ulterior, odată cu formularea cererii de chemare în judecată se va putea solicita introducerea în cauză a Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii. Rolul acestei entităţi este de a plăti despăgubiri pentru daunele produse în urma unui accident rutier în situaţiile în care conducătorul auto nu avea o poliţă RCA sau dacă acesta este neidentificat.
 • Toate celelalte precizări făcute cu privire la sesizarea organelor de poliţie şi utilitatea procesului verbal de constatare a accidentului îşi păstrează valabilitatea şi în cazul în care automobilistul nu deţinea o asigurare tip RCA.

 

D. Pe lângă pagube materiale au fost aduse şi atingeri integrităţii corporale şi/sau sănătăţii biciclistului, iar automobilistul vinovat nu deţine o asigurare valabilă de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.

 • În această situaţie toate cele prezentate mai sus, la pct. B, sunt în continuare aplicabile, cu precizarea că despăgubirile vor fi achitate fie de către Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii, dacă este introdus în cauză, fie doar de către automobilistul vinovat de producerea accidentului.

Înainte de final, merită subliniat faptul că odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod penal au intervenit o serie de modificări legislative. În partea anterioară a articolului, menţionam că este nevoie ca victima să fi necesitat cel puţin 10 zile de îngrijiri medicale pentru a atrage răspunderea penală a celui vinovat. După intrarea în vigoare a Noului Cod penal, această limită a fost majorată, actualmente fiind nevoie de cel puţin 90 de zile de îngrijiri medicale (sau producerea unei infirmităţi) pentru a fi întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

Ca şi o concluzie generală se poate observa că este încurajată ideea de soluţionarea amiabilă a conflictului. O procedură de reparare a prejudiciului cu caracter extrajudiciar cu siguranţă este mai rapidă, însă uneori aceasta nu poate fi pusă în practică. Orice neînţelegere va fi soluţionată de către instanţă, dar procedurile judiciare vor fi mai anevoioase în unele cazuri. Este recomandat ca organele de poliţie să fie sesizate de fiecare dată, indiferent de urmările accidentului, întrucât toate actele întocmite de către acestea vor ajuta în demersul de reparare a prejudiciului. De asemenea, este important să fie realizată o examinare medicală a stării de sănătate, întrucât nu toate urmările unui accident pot fi resimţite pe moment şi pot avea implicaţii foarte serioase.

Autor: Avocat Septimiu Oprea

Lungu_Carabas_Logo

CĂRĂBAȘ, LUNGU – Societate Civilă de Avocați” este o societate de avocatură lansată de curând în Cluj-Napoca. Deși societatea este nouă pe piața avocaturii, aceasta se bucură de încrederea unor clienți de renume, atât din mediul de afaceri local, cât și din rândul investitorilor străini. Cuvintele cheie ale echipei sunt determinare, performanță și rezultate, convingeri care o ghidează într-un parteneriat de succes pe care îl semnează cu fiecare client. Calitatea serviciilor profesionale recomandă societatea nu doar în Cluj-Napoca, ci și în alte orase din țară și străinătate ca un partener de încredere, care colaborează cu experți din domenii adiacente, pentru a găsi cea mai bună soluție pentru satisfacerea nevoilor și exigențelor clienților. În portofoliul societății se numără atât companii cu capital străin, societăți autohtone, organizații non-profit, cât și persoane fizice, care beneficiază de consultanță, asistență și reprezentare juridică la cele mai ridicate standarde, activitate ce acoperă o sferă largă de ramuri ale dreptului pozitiv.

Vezi Comentarii (6)
 • Legat de pct. A1
  Conform cu http://www.constatulamiabil.ro/116_cand-se-aplica.html :
  Constatul amiabil se aplica NUMAI cand sunt indeplinite concomitent urmatoarele conditii:
  – s-a produs un accident rutier doar cu pagube materiale (fara vatamari corporale) in care sunt implicate maximum doua vehicule, care detin RCA valabil la data producerii accidentului
  – din accident nu au rezultat pagube si la alte structuri (stalpi, garduri, cladiri, etc.)
  – accidentul are loc pe teritoriul Romaniei

  Reiese ca pct. A 1 nu se poate aplica intre un auto cu RCA valabil si un biciclist, o caruta, etc.

 • Thoms, am un prieten care a avut accident in care nu au fost decat pagube materiale. In acel caz, RCA-ul conducatorului auto a acoperit prejudiciile suferite de prietenul meu, acesta putand sa-si ia o bicicleta nou.
  Astfel, nu cred ca se pune problema aceasta.

  • Dacă biciclistul e de vină, plătește pagubele. Dacă nu vrea, trebuie dat în judecată. Chestie care poate dura din păcate ani de zile. Așa că e mai bine pentru șoferi să fie atenți la bicicliști 🙂
   Eu am încercat să găsesc o asigurare de răspundere civilă care să îmi acopere daunele pe care le-aș putea face de pe bicicletă, dar n-am găsit.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicata.

seven + 16 =